Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, ul. Marywilska 44C od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00-16.00 lub wysyłać za pośrednictwem poczty na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa

Z Ośrodkiem Pomocy Społecznej można się skontaktować również  za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając e-mail na adres sekretariat@opsbialoleka.waw.pl lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

O sposobie załatwienia sprawy Ośrodek powiadamia zainteresowanych pisemnie w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Ośrodek jest czynny w dniach:
 
Poniedziałek - Piątek 08.00-16.00

Kasa:

Poniedziałek i Czwartek w godz. 11.00-14.30

Skargi i wnioski:

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje interesantów, po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie, w każdy poniedziałek w godzinach 14:00-16:00 ul. Marywilska 44C.


Wprowadził Krystyna Bułka 2014-05-29
Aktualizujący Krystyna Bułka 2014-05-30
Zatwierdzający Mandes-Kanarek Katarzyna 2014-05-30
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-05-30
Wersja standardowa