Kanał Wyżej
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, ul. Marywilska 44C od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00-16.00 lub wysyłać za pośrednictwem poczty na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa
Z Ośrodkiem Pomocy Społecznej można się skontaktować również  za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając e-mail na adres sekretariat@opsbialoleka.waw.pl lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.
O sposobie załatwienia sprawy Ośrodek powiadamia zainteresowanych pisemnie w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.
Ośrodek jest czynny w dniach:   Poniedziałek - Piątek 08.00-16.00
Kasa:
Poniedziałek i Czwartek w godz. 11.00-14.30
Skargi i wnioski:
W sprawach skarg i wniosków Dyrektor przyjmuje interesantów, po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie, w każdy poniedziałek w godzinach 14:00-16:00 ul. Marywilska 44C.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wersja standardowa