Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Struktura własnościowa i majątek

Gospodarka finansowa Ośrodka.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st Warszawy jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i nie posiada własnego majątku.

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.


Wprowadził Krystyna Bułka 2014-05-29
Aktualizujący Krystyna Bułka 2014-05-29
Zatwierdzający Mandes-Kanarek Katarzyna 2014-05-30
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-05-30
Wersja standardowa