Kanał Wyżej
Ewidencja i rejestry

W Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:
Rejestr korespondencji przychodzącej; Rejestr korespondencji wychodzącej; Rejestr umów i porozumień; Rejestr skarg i wniosków  Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych; Rejestr wydawanych zaświadczeń dotyczących klientów; Rejestr wydawanych zaświadczeń dotyczących pracowników OPS; Rejestr faktur i rachunków; Rejestr decyzji i postanowień; Rejestr kontroli; Rejestr pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Prezydenta m. st. Warszawy; Rejestr uczestników projektu w bazie PEFS; Rejestr zamówień publicznych;


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Ewidencja i rejestry

Wersja standardowa