Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przedmiot działalności

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Działalność Ośrodka

 

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej określa statut Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy (Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy).

Do zadań Ośrodka należą:

  • zadania własne m.st. Warszawy,
  • zadania zlecone m.st. Warszawy,
  •  inne zadania, wynikające z rozeznania lokalnych potrzeb społecznych,
  • uczestnictwo w realizacji miejskich programów z zakresu Polityki Społecznej,
  • zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz udział przedstawicieli w pracach zespołu,
  • współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi i innymi.


Wprowadził Krystyna Bułka 2007-11-29
Aktualizujący Krystyna Bułka 2014-05-30
Zatwierdzający Mandes-Kanarek Katarzyna 2014-05-30
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-05-30
Wersja standardowa