Kanał Wyżej
Działalność Ośrodka

 
Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej określa statut Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy (Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy).
Do zadań Ośrodka należą:
zadania własne m.st. Warszawy, zadania zlecone m.st. Warszawy,  inne zadania, wynikające z rozeznania lokalnych potrzeb społecznych, uczestnictwo w realizacji miejskich programów z zakresu Polityki Społecznej, zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego Ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz udział przedstawicieli w pracach zespołu, współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi i innymi.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Działalność Ośrodka

Wersja standardowa